Fotovrienden West-Friesland

Onze fotovereniging “Fotovrienden West-Friesland” is een fotoclub voor iedereen uit de regio West-Friesland en omstreken. De club is ontstaan in het voorjaar van 2009, naar aanleiding van een fotografiecursus in Hoorn. Een aantal deelnemers gaf aan actiever bezig te willen zijn met fotografie, en na afloop van de cursus een mogelijkheid te hebben om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren. “Fotovrienden West-Friesland” komt elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar en wordt er, aan de hand van het jaarprogramma, een thema-opdracht ingevuld met foto’s naar eigen idee. Deze worden op de clubavonden besproken. Daarnaast wordt er maandelijks een uitstapje verzorgd en proberen we regelmatig ons werk te exposeren en er worden workshops georganiseerd. De club is lid van de Fotobond waardoor contacten tussen verschillende fotoclubs vloeiend verlopen en er aan leuke activiteiten meegedaan kan worden. Eens per jaar wordt ‘Kunst in de Etalage’ georganiseerd waarbij verschillende winkels hun etalage beschikbaar stellen voor het tonen van fotokunst. In 2022 waren dat maar liefst 31 etalages. Op deze pagina vind je foto’s die gemaakt zijn in het kader van thema-opdrachten en de maandelijkse uitstapjes.