Kalami, het verlaten dorp (juni 2011)

Het dorp Kalami ligt in het zuid-oosten van het Griekse eiland Kreta. Het ligt in een glooiend dal en is zo goed als verlaten. Er hebben enkele honderden mensen gewoond maar die zijn begin zeventiger jaren van de vorige eeuw vertrokken. Een enkel huis is nog bewoond, maar je komt niet in contact met de bewoners. Hun huizen zijn vervallen, het stinkt er en ze mijden ieder contact. Je kunt niet met een auto door het dorp rijden want de straatjes zijn er niet op gebouwd. Ze zijn wel geschikt voor voetgangers en ezels. Het dorp geeft een vreemde geheimzinnige indruk. Je kunt vrijwel ieder huis binnenlopen. Het meest bijzondere is wel dat het lijkt of de mensen het dorp hals over kop hebben verlaten. Er staat nog van alles: meubels, televisies, pannen, potten, borden , glazen, medicijnen, boeken, kleding, oude foto’s en er is een schooltje met een klaslokaal met lessenaars, opengeslagen schriften en cijferlijsten alsof de leerlingen van de een op de andere dag niet meer terugkwamen. Alleen de kerk ziet er nog goed onderhouden uit en is afgesloten voor publiek. Wat is hier gebeurd? Waarom verlieten de bewoners het dorp en lieten ze hun hele hebben en houden achter? Het ziet er uit alsof ze het dorp in blinde paniek hebben verlaten. Het enige verhaal dat ik heb kunnen terugvinden is dat de overheid in de jaren zeventig van plan was om een stuwdam aan te leggen en op de plaats van het dorp een stuwmeer zou komen. Maar dat is nooit gebeurd. En dat verklaart niet waarom het dorp er bij ligt alsof de bevolking op de vlucht is geslagen. Deze geschiedenis speelt in de laatste periode van het beruchte Griekse kolonelsregime (1967-1974). Dat geeft mij het gevoel dat er meer achter het drama van Kalami zit. 

 

The village of Kalami is located in the south-east of the Greek island of Crete. It is situated in a small valley and is as good as abandoned. There have lived a few hundred people, but they left the village in the early seventies of the last century. A single house is still inhabited, but you will not be in contact with residents. Their houses are ruinous, it smells dirty and they avoid any contact. You can not drive the village by car because the streets are not built for that. They are suitable for pedestrians and donkeys. The village gives a strange mysterious impression. You can enter almost any house. The most special is that it seems that the people have left the village head over heels. There is still a lot of things: furniture, televisions, pans, pots, plates, glasses, medicine, books, clothes, old pictures and there is a school with a classroom with reading tables, Open scriptures, school report as if the students from one to the other Day did not return. Only the church looks well maintained and closed to the public. What happened here? Why did the residents leave the village and leave their stuff? It looks like they've left the village in blind panic. The only story I can find is that in the 1970s the government was planning to set up a dam and a reservoir at the village's site. But that never happened.  And it does not explain why the village is like the people fled for a disaster. This history plays in the last period of the infamous Greek colonel regime (1967-1974). This gives me the feeling that there is more behind Kalami's drama.

 

 

 

Klik op foto voor grote weergave. Klik nogmaals op foto voor passend formaat.

 

© Geen publicatie zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf 

© No publication without written permission from the photographer